Privacyreglement

Uw manueel therapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Op deze registratie is de Wet op de persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.