Disclaimer

Ondanks dat grote zorgvuldigheid is betracht met betrekking tot de informatie op deze website, kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie volledig, juist en/of actueel is. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade of kosten, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of samen hangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en de inhoud daarvan berusten bij Praktijk Prins. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video, op enige wijze, noch voor algemeen of voor commercieel gebruik of communicatie te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, openbaar te maken, over te dragen en te verspreiden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Prins.

Indien u toch gebruik maakt om bepaalde informatie te gebruiken, en dit niet bekend is bij Praktijk Prins, ben ik genoodzaakt juridische stappen te ondernemen in welke mate dan ook. Er worden regelmatig controles uitgevoerd van onrechtmatig informatie gebruik op dergelijke websites, waarop informatie staat die afkomstig is van de website van Praktijk Prins. Dergelijke informatie mag worden gebruikt, indien dit schriftelijk is aangevraagd en is overeengekomen.